Зелени организации за устойчиво бъдеще – VS/2019/0045

Зелени организации за устойчиво бъдеще – VS/2019/0045

Период на реализиране: 01.03.2019 г. – 31.10.2020 г.

Основен бенефициент:

  • Międzyzakładowy Samorządny Niezalez̨ny Związek Zawodowy Pracownikǫw CMC Zawiercie S.A i Spǫłek- Poland

Събенефициенти:

  • Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft – Германия
  • Republiková únia zamestnávateľov- Словакия
  • Бизнес Конфедерация на Македония – Македония
  • СФММ на КТ „Подкрепа“ – България

Асоцииран партньор:

  • Синдикат на индустрията, енергетиката и минното дело – Македония

Основни цели:

  • Да предостави информация, добри практики и обмен на опит за добри практики на микроравнище в областта на управлението на околната среда в различните заинтересовани страни.
  • Да предостави обучение по избрани теми на представители на работници и работодатели (Права на ЕС за участие на работници, екологични насоки за изменение на климата, енергийна ефективност в предприятията, системи за управление на околната среда, принципи за одит на околната среда, зелени работни места, корпоративна, социална отговорност и др.).
  • Развитие и укрепване на партньорствата и взаимно доверие между организациите на социалните партньори при работа по действия в областта на климата.