ПРЕГОВОРИТЕ В „БЛАЗЕР ГРУП ГАБРОВО” ЕООД ПРОДЪЛЖАВАТ

ПРЕГОВОРИТЕ В „БЛАЗЕР ГРУП ГАБРОВО” ЕООД ПРОДЪЛЖАВАТ

На 15.06.2021 г., в град Габрово, се проведе поредна среща от преговорната процедура за сключване на колективен трудов договор по проект на Синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ при „Блазер Груп Габрово“ ЕООД. Синдикатът бе представен в преговорите от работна група в състав: г-жа Стефка Примова – Председател на Синдикалната федерация на машиностроителите и металоработници на КТ „Подкрепа“,  г-жа Диана Тодорова – експерт в СФММ на КТ „Подкрепа“, г-жа Ивелина Савова – експерт „Международни отношения“ в СФММ на КТ „Подкрепа“, адв. Мирослав Димитров – адвокат на СФММ на КТ „Подкрепа“, г-н Николай Пенев – Председател на Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ при „Блазер Груп Габрово“ ЕООД, г-н Стефан Станев – организатор-секретар на секцията и г-н Михаил Балабанов – секретар-касиер на секцията.

По време на срещата бяха обсъдени текстовете свързани с трудовите възнаграждения и обезщетения, безопасните и здравословни условия на труд и социалното подпомагане. По едни от най-съществените и спорни въпроси не бе постигнато съгласие между страните, поради което те ще бъдат обсъдени на нова среща след представяне на допълнително поискана информация от страна на работодателя.