ПРОВЕДЕН БЕ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР В ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПРОВЕДЕН БЕ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР В ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Днес, 14.06.2021 г. се проведе национален семинар в рамките на проект „Индустрия 4.0. Подготовка за кибер-физическата трансформация на производството, финансиран от ЕС. Водеща организация по проекта е Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza (MZZPAMDG),  а СФММ на КТ „Подкрепа” е съ-бенефициер.

В събитието взеха участие представители на синдикални структури на СФММ на КТ „Подкрепа” от Велико Търново и региона.