Становище на КТ „Подкрепа“ относно проект за изменение на ПМС № 151/2020 г.

Становище на КТ „Подкрепа“ относно проект за изменение на ПМС № 151/2020 г.

На последното за 2020 г. заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество представителите на правителството заявиха, че ще бъдат направени промени в познатата като „60/40“ мярка по отношение на размера на подпомагането, които да влезнат в действие от 1 април 2021 г. Така се очакваше да се увеличи ефективността на 60/40, за да могат да бъдат включени още нуждаещи се работещи, са извън обхвата на мярката. Напомняме, че КТ „Подкрепа“ настоява буквално от първите дни на извънредното положение за различен дизайн и размер на компенсациите за работещи, които нямат възможност да се трудят, поради извънредната ситуация: 100% за заплатите до 800 лв., 80% за заплатите до 1500 лв. и 60% за по-високите до 2600 лв.

Въпреки дадените обещания, заявките очевидно не са намерили място и в тази поредна промяна на ПМС 151. Не само това – продължавате да подпомагате компании, които са изпитвали затруднения в миналото, а не към момента на кандидатстване. Тази порочна практика датира още от месец юли. За да имат право да получат подпомагане:

  • работниците и служителите следва да са с преустановена работа от 13 март до 31 декември 2020 г. със заповед по чл. 120в от Кодекса на труда. Но по силата на настоящото постановление ще се изплащат компенсации за периода 1 април – 31 май, когато предприятието може да си работи и да формира печалби.
  • работниците и служителите следва да са работили на непълно работно време на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда от 13 март до 31 декември 2020 г. Отново – за непълно работно време, в сила в предходен период, ще се изплащат компенсации по време, в което хората може вече да си работят на пълно работно време.
  • работниците и служителите са ползвали отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. Но ще получават компенсации за април-май 2021 г.
  • работници и служители, на които е запазена заетостта след подадено уведомление за масови уволнения по реда на чл. 130а от Кодекса на труда и чл. 24 от Закона за насърчаване на заетостта през периода от 13 март до 31 октомври 2020 г. Тук изобщо не е задължително фирмата да продължава да се нуждае от подпомагане след ноември 2020 г., за да бъде включена в обхвата на промененото ПМС 151.

За пореден път апелираме средства по „60/40“ да бъдат изплащани само на компании, които изпитват затруднения в момента на кандидатстването, а не са изпитвали такива някога в миналото. Прилаганият до момента подход води до това, че едни и същи организации кандидатстват и получават средства през всички модификации на мярката, докато други се налага да освобождават работници.

КТ „Подкрепа“ заявява,  че не може да подкрепи постановление, което не отчита реалните нужди на работници и бизнес и което залага на инерцията от предходните варианти на мярката. Наложителна е промяна в размера на плащанията и дефинирането на времевия обхват, в който предприятието е било затруднено. За да се сложи край ненужното разходване на обществени средства, които най-вероятно са получени и ще продължават да бъдат получавани от компании, които в края на годината ще регистрират печалби и ще раздават дивиденти. Данъците на българските и европейските данъкоплатци следва да подпомагат доходите на българските и европейските данъкоплатци, не печалбите на бизнеса.