СТАНОВИЩЕ на СФММ на КТ „Подкрепа“ относно проект на промени в КТ

СТАНОВИЩЕ на СФММ на КТ „Подкрепа“ относно проект на промени в КТ

Уважаеми колеги, приятели,На 19 юни 2020 г., в Портал за обществени консултации, поддържан от Министерски съвет, бе публикуван за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда.На посоченият линк можете да се запознаете с пълният текст на проекта , както и да направите вашите коментари http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx…СФММ на КТ „Подкрепа“ се противопоставя категорично на предложението посредством колективно трудово договаряне на отраслово/браншово ниво, периодът на сумираното изчисляване на работното време да бъде определян за срок до 12 месеца (1 година) за определени браншове и отрасли, както и да се договаря по-голяма продължителност на извънредния труд – до 300 часа в рамките на една календарна година.В приложеният линк предлагаме на вашето внимание Становище на СФММ на КТ „Подкрепа“, което можете да видите и изтеглите от ТУК.