31 години СФММ на КТ „Подкрепа“! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, КОЛЕГИ!

31 години СФММ на КТ „Подкрепа“! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, КОЛЕГИ!

ЧЕСТИТА ГОДИШНИНА НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА МАШИНОСТРОИТЕЛИТЕ И МЕТАЛОРАБОТНИЦИТЕ НА КТ „ПОДКРЕПА“