Резултати на онлайн анкетиране на тема „ КОЛКО ЧАСОВЕ ДА РАБОТИМ“

Резултати на онлайн анкетиране на тема „ КОЛКО ЧАСОВЕ ДА РАБОТИМ“

Уважаеми колеги и приятели, Синдикална федерация на машиностроителите и металоработниците на КТ „Подкрепа“ проведе онлайн анкетиране на тема „ КОЛКО ЧАСОВЕ ДА РАБОТИМ“. Становището на СФММ на КТ „Подкрепа“ , резултатите от анкетирането и направените коментари публикувахме на Портала за обществени консултации за Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда.БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ , КОИТО ПОПЪЛНИХА АНКЕТАТА И НАПРАВИХА СВОИТЕ КОМЕНТАРИ!Представяме на Вашето внимание обобщените резултати от анкетата:На въпрос – Одобрявате ли увеличаване на часовете за извънреден труд – от 150 на 300 часа?, 94,2 % от анкетераните отговориха с „НЕ“ 5,8 % от анкетираните отговориха с „ДА“На въпрос – Одобрявате ли увеличаване на периода за сумирано изчисляване на работното време – от 6 на 12 месеца?,97,9 % от анкетераните отговориха с „НЕ“ 2,1 % от анкетираните отговориха с „ДА“

Ето и коментарите, които част от анкетираните са написали:Нощен труд 50% от часовата ставка.


Относно сумираното работно време : чист извънреден труд, който се плаща по малко! Как да съм съгласен?!


Заплащането на извънредния труд трябва прецизно да се отчита .Часовата ставка за него трябва да стимулира полагането му от работника и да възпира работодателя да го прилага. Доброволния извънреден труд ,в добрия смисъл е и екстензивен начин за повшаване на доход. Относно СИРВ, не повече от 3 месеца.


Това е безумие – особенно за извънредния труд. Сумирано ти изчисляване на работното време така и така е целогодишно, но е по-редно да е на по малки предиоди, и компенсациите да се ползват по-често, за да се възстанови организма. И в единия и в другия случай увеличението е 100%. Ако това се случи, тогава и платения годишен отпуск трябва да е 40 дни. За всеки положен допълнителен труд, трябва попчвка – не пари, а почивка.


Логиката води до следното: от 50 на сто на 100 на сто за работа през работните дни; от 75 на сто на 150 на сто за работа през почивните дни; от 100 на сто 200 на сто за работа в официални празници; от 50 на сто на 100 на сто при сумирано отчитане на работното време; 40 дни платен годишен отпуск; предупреждение за промяна на графика 15 дни предварително (сега такъв срок няма – важното е да те уведомят, може да е и 1 мин преди да си тръгнеш).


То има ли човек, който да одобри такива предложения?!!!.


Не бива да се дава съгласие за това Сумираното време, до 6 месеца.


Векове са отнели на работниците да извоюват регламенти, които ограничават изнурителния труд. В 21 век е недопустимо да се връщаме в средновековието, да премахваме правила, които гарантират физическото възстановяване на работника. Категорично „против“ разширяване на възможностите за засилване на експлоатацията!


Недопустимо е съгласие за подобни промени!


В никакъв случай.


300 ЧАСА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД В ГОДИНАТА . ТОВА НА ПРАКТИКА ОЗНАЧАВА 9-ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН. РАБОТНИТЕ ДНИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА СА 250, А ПРЕЗ 2021 Г. ЩЕ БЪДАТ 249 РАБОТНИ ДНИ. ОСТАВАТ И 50 ЧАСА , КОИТО РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЩЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ В СЪБОТА ИЛИ НЕДЕЛЯ. Да се увеличат заплатите , а не натоварването на работещите!!!


Със сумираното изчисляване прикриват извънредния труд !.


Никой не може да бъде принуден да работи извънредно, ако това му носи непропорционална вреда – нарушава баланса между професионалния и личен живот и нарушава регламентирания период на почивка. Увеличението на работното време, чрез полагане на повече извънреден труд влияе върху здравето и води до напрежение в социалните отношения, което в крайна сметка се отразява върху качеството на работата, извършена от служителя.

РАБОТНИЦИТЕ СА ХОРА, A НЕ РОБИ!СФММ НА КТ „ПОДКРЕПА“ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ КАТЕГОРИЧНО НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ДВОЙНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ИЗВЪНРЕДНИЯ ТРУД И ПЕРИОДА НА СУМИРАНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ !